REGISTRATIE VAN ONZE ADVOCATEN IN HET RECHTSGEBIEDENREGISTER

Mr. Marcello Jansen en mr. Karin Blonk zijn beiden ingeschreven voor het rechtsgebied strafrecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandsche Orde van Advocaten. Op grond hiervan zijn zij volgens de normen van de Nederlandsche Orde van Advocaten beiden verplicht jaarlijks tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied en hiervan op deze website melding te maken.

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te downloaden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.