Evaluatieformulier

Strafpraktijk Jansen en Blonk Advocaten hecht aan uw feed-back. Wij stellen het op prijs wanneer u na afloop van uw zaak het evaluatieformulier invult.

Algemeen

Hoe bent u met ons kantoor in contact gekomen?

Wie heeft uw zaak behandeld?

Kantoor

Bij de volgende stellingen aanvinken wat van toepassing is:

Het kantoor is telefonisch goed bereikbaar:

Uw advocaat reageert tijdig als u daarom heeft gevraagd:

Het personeel op het kantoor is vriendelijk en correct:

Indien uw advocaat niet bereikbaar is wordt u naar tevredenheid te woord gestaan:

De bijstand

Het intakegesprek met uw advocaat was duidelijk en volledig:

Tijdens het intakegesprek ben u goed geïnformeerd omtrent de financiële afhandeling:

Er is u in het intakegesprek informatie verschaft over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand:

De opdrachtbevestiging die u heeft ontvangen is duidelijk en correct:

Uw advocaat neemt voldoende tijd voor u:

Uw advocaat houdt u goed op de hoogte van de voortgang van uw zaak:

Uw advocaat komt gemaakte afspraken na:

Uw advocaat is deskundig in het desbetreffende rechtsgebied:

Uw advocaat spreek begrijpelijk Nederlands:

Uw advocaat reageert snel op ontwikkelingen in uw zaak:

Schriftelijke correspondentie

De schriftelijke correspondentie verloopt snel:

De rekeningen die worden verstuurd zijn duidelijk:

De schriftelijke informatie die wordt verstrekt is goed te begrijpen:

U bent tevreden over de informatie die u over uw zaak ontvangt:

Afsluiting

Na afsluiting van de zaak heeft u een afloopbericht ontvangen waarin duidelijk werd vermeld wat er met uw gegevens gebeurt:

Algemene tevredenheid

Uw belangen worden goed behartigd:

De kwaliteit van de geboden rechtshulp staat in goede verhouding tot de prijs:

U beveelt ons aan bij uw relaties:

Onderstaande ruimte kunt u gebruiken voor eventuele toelichting op uw antwoorden en overige opmerkingen en aanvullingen:

Toon met de volgende controlevraag aan dat u geen robot bent:

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te downloaden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.