Specialisten in strafzaken

Zowel mr. Marcello Jansen (beëdigd 1994) als mr. Karin Blonk (beëdigd 1997) studeerden Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na hun beëdiging als advocaat hebben zij de opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht gevolgd. Beide advocaten traden de afgelopen 20 jaar op in de meest uiteenlopende en geruchtmakende strafzaken. Zij zijn in het belang van de cliënten vaak terughoudend als het aankomt op publiciteit.

Marcello Jansen StrafrechtadvocaatMarcello Jansen trad naast zijn werk als advocaat jarenlang op als docent strafprocesrecht bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). mr. Marcello Jansen is bereikbaar op 06 54 667 154 of jansen@strafpraktijk.nl

Karin Blonk StrafrechtadvocaatKarin Blonk trad naast haar werk als advocaat jarenlang op als lid van de Commissie van Toezicht van een Penitentiaire Inrichting.

mr. Karin Blonk is bereikbaar op 06 55 356 380 of blonk@strafpraktijk.nl

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te downloaden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.