Strafpraktijk Zakelijk

Uw onderneming als verdachte in een strafzaak? Veel ondernemers kunnen zich nauwelijks voorstellen dat justitie hun bedrijf strafrechtelijk vervolgt. Toch zijn vele ondernemingen het onderwerp van strafrechtelijk onderzoek en het kan ook u of uw onderneming zo maar overkomen.

Een onderneming kan worden vervolgd voor het handelen van personen die werkzaam zijn voor de onderneming. Omgekeerd kunnen feitelijk leidinggevenden (dus niet alleen de bestuurders!) worden vervolgd voor strafbare feiten die door de onderneming zijn gepleegd.

Het kan hierbij gaan om feiten die in het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn gesteld, zoals valsheid in geschriften, omkoping, verduistering en faillissementsfraude. Maar ook op basis van bijzondere strafwetten kan uw onderneming in de problemen komen. In die gevallen gaat het vaak om de overtreding van regelgeving die toeziet op het milieu, veiligheid, fiscaliteit, werknemers, gevaarlijke stoffen of financiƫle integriteit.

Strafpraktijk Jansen en Blonk kan onder meer voor u in actie komen:

  • wanneer uw onderneming geadresseerde is van verboden goederen (van verdovende middelen tot niet-veraccijnsde goederen) of als deze goederen zich op uw bedrijfsterreinen bevinden;
  • wanneer justitie bij u een onderzoek instelt naar aanleiding van een bedrijfsongeval;
  • bij malversaties, gepleegd door personen die u in dienst heeft of voor u werkzaam zijn;
  • wanneer u als verdachte wordt aangemerkt voor handelingen die zijn gepleegd door een onderneming waarbij u betrokken bent (geweest) of waaraan u heeft geadviseerd;
  • wanneer uw onderneming wordt verdacht van een milieudelict;

Strafpraktijk Jansen en Blonk adviseert u, onderhandelt voor u met het Openbaar Ministerie om strafvervolging te voorkomen en staat u bij in een procedure bij de rechter als dat onafwendbaar is. Dit kan uiteraard plaatsvinden in overleg met uw eigen juridische afdeling of uw juridische adviseurs. Ook kan samenspraak plaatsvinden met uw huisadvocaat als deze niet gespecialiseerd is in het strafrecht.

U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak op ons kantoor of bij uw onderneming. Uw zaken worden met de grootste discretie behandeld.

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te downloaden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.